Pisici pentru adoptie

Specie: Cat
Rasa: Russian Blue
Varsta: 2 Ani si 4 Luni
Specie: Cat
Rasa: Domestic Short-Hair
Varsta: 2 Ani si 10 Luni
Specie: Cat
Rasa: Domestic Short-Hair
Rasa secundara: European Burmese
Varsta: 3 Ani si 5 Luni
Specie: Cat
Rasa: Balinese
Varsta: 3 Ani si 4 Luni
Specie: Cat
Rasa: Domestic Short-Hair
Varsta: 2 Ani si 5 Luni
Specie: Cat
Rasa: Abyssinian
Rasa secundara: Bengal
Varsta: 3 Ani si 4 Luni
Specie: Cat
Rasa: Domestic Short-Hair
Varsta: 2 Ani si 9 Luni
Specie: Cat
Rasa: Domestic Long-Hair
Rasa secundara: Domestic Short-Hair
Varsta: 2 Ani si 5 Luni
Specie: Cat
Rasa: European Burmese
Varsta: 3 Ani si 2 Luni
Specie: Cat
Rasa: European Burmese
Rasa secundara: European Burmese
Varsta: 2 Ani si 5 Luni
Specie: Cat
Rasa: Siamese
Rasa secundara: European Burmese
Varsta: 2 Ani si 6 Luni
Specie: Cat
Rasa: European Burmese
Rasa secundara: European Burmese
Varsta: 2 Ani si 4 Luni
Specie: Cat
Rasa: Oriental
Rasa secundara: Oriental
Varsta: 2 Ani si 7 Luni
Specie: Cat
Rasa: Domestic Long-Hair
Varsta: 7 Ani si 3 Luni
Specie: Cat
Rasa: Bombay
Varsta: 4 Ani si 2 Luni